010 - 263 06 70


  

Sparen voor de toekomst met hulp van de fiscus

Veel Nederlanders hebben een pensioentekort. De Wet Toekomst Pensioenen, die vorig jaar in werking is getreden, biedt aanvullende mogelijkheden voor premie-aftrek aan ondernemers en werknemers om te sparen voor de “oude dag”.


Door de aftrekmogelijkheden kunt u dus met hulp van de fiscus (aanvullend) sparen voor uw pensioen: nu een aftrek op uw hoog belast inkomen, terwijl in de toekomst de uitkeringen waarschijnlijk tegen een lager inkomstenbelasting-tarief belast zullen zijn.

 

 

Blogs over actuele onderwerpen
Onze fiscalisten Ad Versluis en Marco de Pee schrijven blogs over actuele financiële en fiscale onderwerpen. In deze blog belicht Ad Versluis de verruimde mogelijkheden voor ondernemers om fiscaal gunstig te sparen voor hun oude dag.


Zoals wellicht bekend geeft de jaarruimte en de reserveringsruimte aan of er, naast de pensioenopbouw die wellicht al plaatsvindt, fiscaal aftrekbaar kan worden gespaard voor de oude dag. Dit kan in de vorm van een lijfrente of in de vorm van banksparen.

 

De verruimingen van de aftrek

De verruimingen van de aftrek (let op: met terugwerkende kracht tot 1 januari van 2023!) zijn als volgt:

 

De jaarruimte gaat van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag. Deze aftrekmogelijkheid wordt afgetopt op een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. van € 15.317 naar € 34.550.


Er is bovendien vijf jaar langer de mogelijkheid om de jaarruimte te benutten. Op grond van de “oude” regels is aftrek op grond van de jaarruimte mogelijk tot en met het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Daar is nu vijf jaar bij gekomen.

 

Reserveringsruimte

Daarnaast kan er nog een extra aftrekmogelijkheid zijn op grond van de zogenoemde reserveringsruimte. Deze bedroeg op grond van de “oude” regels de laagste van de volgende drie bedragen:
1.    Het totaal van de niet-benutte jaarruimte over de achterliggende zeven jaren.
2.    17% van de pensioengrondslag 2023.
3.    Een absoluut maximum van € 8.065.


De nieuwe regels brengen verandering in de reserveringsruimte, ook weer met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023. Er gelden nog maar twee maxima: de niet-benutte jaarruimte over de achterliggende tien jaren en een absoluut maximum van € 38.000. Wat betreft het maximumbedrag is er geen onderscheid naar leeftijd meer.

 

'Mijn onderneming is mijn pensioen'

Vaak horen we een ondernemer zeggen: “mijn onderneming is mijn pensioen”. De praktijk leert echter dat dit toch niet altijd het geval blijkt te zijn. Daarom adviseren wij om ook jaarlijks een (extra) bedrag apart te zetten voor later. De verruimde aftrekmogelijkheden bieden hierbij fiscaal voordeel!

Meer weten?

Neem contact op met Ad Versluis van ons kantoor via info@huismanbv.nl of bel (010) 263 06 70.

 


vorige pagina